elektro, plynovod, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení

Zaměřování inženýrských sítí

KOLAudace bez problémů!

Máme dlouholeté zkušenosti se zaměřováním inženýrských sítí pro správce sítí. Zaměřujeme a zaměřovali jsme sítě pro firmy E.on Distribuce, a.s., GridServices, s.r.o. (předtím RWE) a další. Veškeré sítě zpracováváme dle příslušné směrnice nebo metodiky od konkrétního správce sítě, případně obecním zpracováním pokud jde o zaměření přípojky pro fyzickou osobu (např. zaměření kanalizační přípojky, vodovodní přípojky,…). Kromě digitálních dat, které požaduje správce sítě odevzdáváme vždy i výkres situace se zákresem do katastrální mapy (dokumentace skutečného provedení stavby), který vyžaduje stavební úřad pro kolaudaci.

Pokud potřebujete zaměřit nějakou síť, budeme pro tvorbu cenové nabídky potřebovat vědět celkovou délku sítě, lokalitu a termín pokládky sítě. V případě, že nevíte celkovou délku, ale máte výkres situace, nebo jiný výkres od projektanta, stačí nám zaslat tyto podklady a my si vše zjistíme sami.

V případě zájmu o tuto činnost, použijte prosím náš kontaktní formulář a my se Vám obratem ozveme.