rodinné domy, garáže, hospodářské budovy, přístavby...

Pasporty staveb

NEJDŘÍVE NA STAVEBNÍ ÚŘAD!

Dostali jste do schránky dopis z katastrálního úřadu a na něm něco o nějaké revizi katastru a výzvě pod hrozbou pokuty, že si máte dát věci do pořádku? Ve většině případů potřebujete vyhotovit geometrický plán pro zapsání nezapsané stavby. Aby katastr mohl daný geometrický plán zapsat, musíte k němu přidat ještě rozhodnutí ze stavebního úřadu. A právě stavební úřad bude od Vás nejspíše vyžadovat pasport stavby.

Pasport stavby zpravidla děláme zároveň s geometrickým plánem. Na rozdíl od měření jenom pro geometrický plán, se pro vypracování pasportu stavby potřebujeme dostat dovnitř objektu, protože musíme zaměřit veškerý vnitřní stav – okna, dveře, příčky, světlou výšku atd.. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o různé kůlny, stodoly a jiné hospodářské objekty, které jsou často plné věcí, velmi nám pomůžete, když ještě před našim příjezdem jednotlivé místnosti trochu vyklidíte, aby jsme měli lepší přístup k měření.

Upozorňujeme Vás, aby jste před objednáním pasportu stavby vždy nejdříve navštívili příslušný stavební úřad. Ten Vám sdělí, jestli Vám bude stačit zjednodušená dokumentace (pasport stavby) nebo nikoliv. Také může nastat situace, že stavbu nemáte zapsanou v katastru, ale na stavebním úřadě k ní již existuje stará dokumentace, která bude postačovat pro vydání rozhodnutí.

V případě zájmu o tuto činnost, použijte prosím náš kontaktní formulář a my se Vám obratem ozveme.