rodinné domy, haly, silnice, inženýrské sítě...

Vytyčování staveb

tady se pracuje s milimetry!

Vytyčujeme veškeré stavební objekty dle přání zákazníka. Od základů pro rodinné domy, přes trasy budoucích podzemních vedení až po mosty, silnice…

Základ dobrého vytyčení jsou a vždy budou správné podklady. Proto první věc, kterou po přijatí objednávky děláme je, že zkontrolujeme veškeré zaslané materiály. Jestli odpovídají výkresy mezi sebou, jestli body ze seznamu souřadnic k vytyčení mají skutečně odpovídající kresbu v situaci nového stavu, nebo jestli oměrné míry na jedné straně domu sedí s tou druhou. V mnoha případech takto nalézáme chyby a chybky, které pak řešíme s projektantem. Až pak můžeme přistoupit k samotnému vytyčení.

Jak v praxi probíhá třeba takové vytyčení rodinného domu?

Ještě před naším příjezdem by měl mít zákazník ukončené základní terénní úpravy (zarovnaný pozemek, stáhnutá ornice). Pokud nemá vytyčené hranice pozemku a neví kde přesně by měl dům stát, přijedeme i v této nulté etapě a vytyčíme jak hranici staveniště tak i polohu nového RD. Je to jenom pro informaci, kde mají proběhnout úpravy pozemku.

Po terénních úpravách přichází akt samotného vytyčení stavby. V první etapě vytyčujeme polohu RD a stabilizujeme kolíky. Pak si objednatel natluče kůly pro stavební lavičky. Vše dle naší koordinace. Na kůly vytyčíme dohodnutou výšku stavebních laviček (obvykle +1 m od čisté nuly). Poté si objednatel lavičky dokončí, tedy připevní latě na kůly podle vytyčených rysek. Na takhle zhotovené stavební lavičky nakonec vytyčíme hřebíky – odsazené směry stěn RD, již s přesností na milimetry. Výsledkem je vytyčovací dokumentace, což je povinná příloha ke kolaudaci RD.

V případě zájmu o nějakou z uvedených činností, nebo jenom máte nějaký dotaz, použijte prosím náš kontaktní formulář a my se Vám obratem ozveme.