rozdělení pozemku, vyznačení budovy, vytyčení hranice...

Geometrické plány

PŘI VYTYČOVÁNÍ JSME NESTRANNÍ!

Pro naši zákazníky vytyčujeme hranice pozemků a vyhotovujeme veškeré geometrické plány pro katastr nemovitostí (vyznačení budovy, změna obvodu budovy, rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku atd.). Je nám jasné, že většina lidí se s potřebou nechat si vyhotovit geometrický plán setká jenom pár krát za život a proto nejspíš nevíte, co přesně potřebujete. Stačí tedy, když využijete náš  kontaktní formulář  a sdělíte nám Vaši životní situaci. My Vám obratem odepíšeme a navrhneme řešení, kterým daný problém vyřešíte. Ať už jde o prodej části pozemku, kolaudace nového RD nebo získání přístupu na svůj pozemek přes cizí.

Pokud potřebujete vyhotovit geometrický plán, ve Vašem zájmu Vás prosíme o to, aby jste ho objednali co nejdříve. Snažíme se práci vykonávat neprodleně po objednání, ale kvůli různým lhůtám dle katastrální vyhlášky, které musíme dodržovat, může vyhotovení GP trvat až 3 měsíce. Záleží na tom, jaká je situace přímo v terénu a o jaký geometrický plán jde. Vyhotovení GP pro vyznačení budovy (podklad pro kolaudaci) může za ideálních podmínek trvat jenom 2 týdny. Ale může být i situace, kdy nová budova leží na hranici, nebo až za hranicí pozemku, musíme zvát sousedy na vytyčení hranice pozemku, odesílat vyrozumění o vyhodnocení hranice, čekat na uplynutí lhůty pro vyjádření atd. a pak se blížíme ke 2 až 3 měsícům od objednání. V případě zájmu o tuto činnost, použijte prosím náš kontaktní formulář a my se Vám obratem ozveme.